Malgre ke chomaj te tonbe nan vil Nouyòk, dènye ane a te wè yon gwo diferans nan pousantaj chomaj Blan ak Nwa.

Malgre ke chomaj te tonbe nan vil Nouyòk, dènye ane a te wè yon gwo diferans nan pousantaj chomaj Blan ak Nwa.

Pa Emily Mella Pablo ak James A. Parrott // centernyc.org

To chomaj Vil Nouyòk la pou premye trimès ane sa a (janvye-mas) te tonbe a 5.3 pousan, desann soti nan 6.4 pousan nan premye trimès 2022. Vil la kontinye ap retade pèfòmans nasyonal la, ak to chomaj jeneral Etazini an pou dènye a. trimès revèy nan 3.5 pousan. Pousantaj chomaj anvan pandemi pou NYC ak nasyon an an jeneral te apeprè menm nan 3.7 pousan. Dènye done travay prive pewòl yo montre kwasans travay mwayèn chak mwa Vil Nouyòk pou premye trimès 2023 la ap ralanti a 6,000, yon desann soti nan yon mwayèn chak mwa 19,000 pou 2022.

Nou deja rapòte divèjans apre Covid nan to chomaj lokal yo pa sèks te prèske disparèt nan Q1 2023, ak to chomaj sèks nan 5.3 pousan pou gason ak 5.4 pousan pou fanm.

To chomaj pou travayè Vil Nouyòk ki pa gen yon diplòm kolèj pou kat ane se 7.6 pousan, plis pase doub to 3.7 moun ki gen yon diplòm bakaloreya. Travayè ki pi piti yo sanble ap pote pi gwo chomaj aktyèl la, ak rezilta ki pa ajiste selon sezon pou Q1 2023 ki sijere ke 17 pousan Nouyòkè nan fòs travay la ki gen laj 18 ak 24 an pap travay. Pousantaj travay-a-popilasyon pou jèn travayè sa yo se anviwon 44 pousan, 10 pwen pousantaj pi ba pase nivo li anvan pandemi Q1 2020 la.

Kontinye genyen gwo diferans, e kounye a, divèjans, nan to chomaj selon ras ak etnisite nan Vil New York, jan tablo ki anba a montre. To chomaj jeneral vil la te piti piti bese nan dènye trimès yo (base 1.1 pousan depi Q1 2022). Men, chomaj ap ogmante pou travayè Nwa yo pandan ke li te piti piti diminye pou travayè Blan yo, rive nan 1.3 pousan, nivo ki pi ba yo te wè depi omwen ane 2000. Chomaj te desann nan ane ki sot pase a pou travayè Panyòl oswa Latinx men anpil mwens pase pou Blan. travayè yo, pandan y ap pousantaj BIPOC nan premye sezon 2023 la se yon ti kras pi wo pase nan premye trimès ane pase a.

Sepandan, li se patikilyèman konsyan yo wè ke pousantaj chomaj Nwa ki pa Panyòl te aktyèlman k ap monte sou kou a nan dènye ane a - menm lè chomaj Nwa nan tout peyi a te rive nan nivo ki pi ba istorik. Tandans sa yo sijere yon separasyon reyèl apre pandemi an nan nivo chomaj pou diferan gwoup rasyal ak etnik nan Vil Nouyòk, epi tou ke diminisyon sibstansyèl nan chomaj total pandan dènye ane a te prensipalman te kondwi pa diminisyon nan chomaj nan mitan Blan. travayè yo. (Nan yon brèf k ap vini an, nou pral analize dènye tandans chomaj Nwa yo pou Vil Nouyòk ak lòt gwo vil yo.)

An reyalite, diferans ki genyen ant to chomaj pou travayè Nwa ki pa Panyòl yo ak sa ki pou travayè Blan ki pa Panyòl yo pi laj li te genyen nan syèk sa a, jan tablo ki anba a montre.

Dènye fwa diferans ki genyen ant de to chomaj sa yo te rive nan yon nivo menm jan an se nan premye mwatye ane 2009 la, kòm konsekans enpak inegal Gwo Resesyon an te genyen sou chomaj.

Dènye done detaye sou chomaj Vil Nouyòk konfime done yo analize nan nou an Mizajou Ekonomik anvan an, ki montre yon ogmantasyon nan premye reklamasyon asirans chomaj (UI) nan Eta New York pandan premye trimès la, epi tou ke travayè Nwa yo te yon pati disproporsyone nan benefisyè UI parapò ak travayè Blan yo.

Li enpòtan pou remake chanjman enpòtan yo nan gwosè ak konpozisyon fòs travay Vil Nouyòk apre pandemi Covid-19 la. Dapre Estatistik Chomaj nan Zòn Lokal Depatman Travay Eta New York, fòs travay vil la te redui pa 138,000 travayè, oswa 3.2 pousan, soti nan premye trimès 2020 pou rive nan premye trimès 2023. Sa se akòz yon bès nan travay la. popilasyon laj, ki te tonbe pa 5.5 pousan nan menm peryòd la. Menm jan sa te fèt pou lòt gwo vil yo, ogmantasyon nan travay nan kay la te akonpaye pa depa plizyè dizèn milye rezidan Vil Nouyòk depi 2020. Done solid sou konpozisyon imigrasyon popilasyon an pa disponib, men gen te yon ti ogmantasyon nan fòs travay vil la pandan ane ki sot pase a ak to patisipasyon fòs travay yo te remonte.

Patisipasyon nan fòs travay la pi wo pase nivo pre-pandemi pou tou de sèks, ak NYC gason nan 69 pousan (67.3 pousan nan Q1 2020) ak NYC fanm nan 55.2 pousan (54.6 pousan nan Q1 2020). Pousantaj travay-a-popilasyon pou fanm kou gason nan Vil Nouyòk sanble anpil ak nivo yo anvan pandemi.

Pousantaj total patisipasyon nan fòs travay vil la (LFPR) kounye a pi pre nivo Q1 2020 li (61.4 pousan) pase li te ye nan nenpòt moman anvan nan rekiperasyon an nan pandemi an, estime a 61.3 pousan nan Q1 2023. Tablo kap vini an sanble tou. nan LFPR ki ajiste selon sezon pami diferan kategori rasyal ak etnik nan Vil Nouyòk.

Konpare ak Q1 2020, LFPR Nwa ki pa Panyòl ak Panyòl/Latinks pou Q1 2023 yo tounen nan nivo pre-pandemi yo, men pousantaj travayè BIPOC an jeneral desann pa 0.4 pousan, ki sijere chanjman sa a se akòz yon gout nan mitan Azyatik. ak lòt travayè yo. LFPR ki pa ajiste selon sezon pou travayè sa yo pou premye trimès ane sa a se 61 pousan. Pandan se tan, LFPR pami travayè Blan ki pa Panyòl yo aktyèlman ogmante 1.6 pousan nan nivo pre-pandemi.

Lè n ap gade kounye a chanjman ki fèt nan to emploi-to-population (EPOP) pandan menm peryòd la, jan yo montre nan tablo ki anba a, nou ka wè travayè Vil Nouyòk yo kontinye retade nivo yo anvan pandemi an jeneral, ak total Q1 2023. EPOP yon pwen pousantaj konplè anba nivo Q1 2020.

Menm jan anvan, foto a sanble anpil pou travayè BIPOC, ki gen pousantaj EPOP se prèske de pousan pi ba pase sa li te anvan pandemi (55.5 pousan konpare ak 57.6 pousan nan Q1 2020). Pousantaj EPOP pou travayè Panyòl/Latinks yo desann mwatye yon pousantaj nan nivo anvan pandemi, men to pou travayè Nwa ki pa Pandemi yo te tonbe 3.9 pousan an konparezon ak premye trimès 2020 la. pou travayè Azyatik ak lòt travayè yo te 58.5 pousan.)

Pousantaj EPOP pou travayè Blan ki pa Panyòl, sepandan, se 1.6 pwen pousantaj pi wo pase sa te ye nan Q1 2020. Konbine avèk plis patisipasyon nan fòs travay yo ak to chomaj bese yo, rezilta sa yo montre eksperyans diferan anpil nan – ak diferans ki ogmante nan – mache travay Vil Nouyòk pou travayè ki gen diferan ras ak etnisite, menm si sa a. se tou afekte pa demografik yo inegal nan travayè ki te kite vil la.

Nòt teknik

Lektè regilye nan seri sa a ka remake kèk diferans nan rapò nou an nan mezi ki anwo yo. Nan Mizajou Ekonomik ki sot pase yo, nou te transmèt estatistik chak trimès sou fòs travay, ki gen ladan to chomaj divize pa kategori ras/etnisite, lè l sèvi avèk yon pwosesis referans ki asosye ak Estatistik Chomaj nan Zòn Lokal (LAUS) jan Depatman Travay Eta New York rapòte.

Nan yon efò kontinyèl pou amelyore metòd analitik nou yo, n ap chanje pou fè ajisteman sezon an lè l sèvi avèk yon metòd ki baze sou sa yo anplwaye Biwo Resansman an ak Biwo Estatistik Travay la pou to chomaj (U3) ak soukopye (U6), ansanm ak to yo. to pou patisipasyon nan fòs travay ak travay nan popilasyon an, lè w ap analize estatistik chak trimès sou fòs travay ki soti nan Sondaj Popilasyon Aktyèl la. Sèvi ak done CPS yo ofri nou pi bon konprann sou mache travay Vil Nouyòk – pi dirèkteman nan pèmèt nou gade sou gwoup demografik yo. Sa a se yon avantaj sou seri LAUS la, sitou lè nou konsidere diferans ki egziste sou liy ras ak etnisite nan Vil Nouyòk, ansanm ak sèks, laj ak edikasyon, jan nou te note nan Mizajou sa a ak lòt.

Ajisteman sezon an fèt lè l sèvi avèk eleman X-11 nan pwogram ajisteman sezon X-13ARIMA-SEATS Biwo Resansman Ameriken an, ki replike metodoloji Biwo Estatistik Travay. Nan rapò chak trimès pousantaj fòs travay pa ras/etnisite, nou pral sispann rapòte pousantaj ajiste pou kategori Azyatik ak tout lòt (akòz gwo divèjans nan gwoup ki te pwodwi gwo marges nan erè) men nou te ajoute kategori BIPOC la (ki gen ladann Azyatik). ak tout lòt kategori, osi byen ke travayè Panyòl ak Nwa).

Kite yon Reply

Adrès imèl ou pa pral dwe pibliye.