Ranpli travayè ki te kenbe tren yo pwòp nan pandemi an espere ke yo vin chèche

Yon mendèv imigran sitou Latin te ogmante lè COVID-19 te jete MTA a pou yon bouk epi li te mande plis netwayaj ak mwens anplwaye. Pandan tan yo ap fini, anpil moun ap chèche travay sendika ki pèmanan ak ajans transpò piblik la.

Ranpli travayè ki te kenbe tren yo pwòp nan pandemi an espere ke yo vin chèche

Vil Nouyòk, Ozetazini – 29 oktòb 2017: Anplwaye k ap enspekte koule nan transpò anba tè vid gwo platfòm nan Estasyon Tren Vil Nouyòk, siy etaj mouye yon kòn jòn ki glise. (Shutterstock)

Pa Jose Martinez, VIL LA

Depi gwo pandemi an, travay k ap netwaye tren an te ofri kèk Nouyòkè yon fason pou yo kolekte yon chèk pandan lòt avni yo te fèmen.

Men, pou anpil nan travayè sitou imigran yo ki te konplete estasyon MTA ak netwayaj ekipman machin depi prentan 2020, fen liy lan ap pwoche.

“Se sa yo di nou,” yon moun k ap netwaye Ekwatoryen ki te mande pou yo pa idantifye non yo te di THE CITY an panyòl pandan l t ap tann yon tren nimewo 1 nan tèminal South Ferry nan Lower Manhattan. "Kòm ak tout lòt bagay, gen yon fen - kisa ou ka fè?"

Ofisyèl MTA yo te di dènye plan bidjè ajans transpò piblik la gen ladann yon ogmantasyon 845 ekipman machin ak pòs netwayaj estasyon jiska kòmansman ane 2024 pandan l ap prepare pou transfere devwa netwayaj COVID yo bay anplwaye anndan yo epi evantyèlman elimine pwodui netwayaj ki gen kontra yo.

Yon pòtpawòl MTA te di ke ajans lan te peye prèske $100 milyon bay kontraktè twazyèm pati an 2021 pou sipòte yon mendèv ki te frape anpil nan absans, lanmò ak retrèt ki soti nan COVID-19.

Tan dezespere
Yo te anplwaye netwayaj kontra yo pou travay ke, nan sikonstans nòmal, travayè sendika yo fè.

"Se te yon sitiyasyon ijans," Matt Ahern, yon ofisyèl Transpò Travayè Lokal 100, te di VIL LA. "Ant moun ki te gen COVID, moun ki te soti akòz kontak sere ak moun ki pa vin travay, li te fou.

"Epi nenpòt moun ki te kapab soti nan pòt la epi pran retrèt li fè sa."

An 2020, dosye ajans yo montre, MTA te depanse plis pase $124 milyon dola pou kontraktè ki te anboche travayè pou netwaye ak dezenfekte tren nan tèminal yo ak yon lòt $68 milyon pou travayè yo dezenfekte pwen kontak nan estasyon yo.

Lidè transpò piblik yo te repete repete ke yo espere ke lajan sa a dwe ranbouse pa Ajans Federal Jesyon Ijans lan.

Apèl ki soti VIL LA bay plizyè kontraktè netwayaj MTA yo pa te retounen.

Tou de ofisyèl MTA ak TWU Local 100 yo te di ke yo te ankouraje moun k ap netwayaj sou kontra pou aplike pou travay nan kay la kòm netwayaj transpò piblik.

Ahern te di: “Yon lòt gwo klas te kòmanse [mwa pase a] epi yo ap prepare pou tout bagay pou yo fè tranzisyon tounen. "Kontraktè yo pral disparèt nan fen ane a - nan pwen sa a, se yon kesyon pou jwenn nouvo anplwaye yo ase vit."

Pouse pou anboche plis pwodui netwayaj vini kòm kantite machin ki sal ak pipi, fatra ak lòt likid ap monte tounen nan nivo anvan pandemi - menm si kantite moun k ap pase nan lasemèn sèlman plane alantou 60% sa li te ye.

Te gen prèske 1,900 ensidan "machin sal" jiska fen mwa Out, dapre chif MTA yo. Kontrèman, te gen 1,504 ensidan sa yo nan tout ane 2017 ak 2,058 nan 2018, jan VIL LA te rapòte an 2019.

"Kiyès ki pral monte nan yon machin metro ki sal?" Ahern te di. "Netwayaj se esansyèl nan pote pasaje tounen."

'Mwen te wè anpil anba isit la'
Plizyè pwodui netwayaj nan tèminal tren Manhattan yo te di ke yo espere rete kòm anplwaye aplentan.

“MTA a ta dwe pran nou an konsiderasyon, paske nou gen eksperyans nan fè yon travay delika,” yon fanm netwayaj ki te mande pou yo pa idantifye yo te di THE CITY an Panyòl.

Li te di ke li te pran travay kontraktè a nan kòmansman pandemi an e depi lè li te afiche nan yon pè tèminal nan Manhattan.

"Mwen te wè anpil anba isit la," li te di. "Men, bagay ki pi mal la mwen te wè se moun ki te ale nan twalèt la sou tèt yo."

Kòmanse peye pou travay netwayaj MTA yo se $19.03 pa èdtan, dapre yon pòs travay jiyè, epi li ogmante a $31.71 pa èdtan apre sis ane sèvis.

Netwaj Ekwatoryen an, ki gen 60 an, te di ke li te aplike pou youn nan djòb yo ak espwa ke li ka rete aplentan. Li te di ke li kounye a touche "apeprè $ 21 yon èdtan" fè travay menm jan an nan sistèm nan atravè yon kontraktè.

"Omwen isit la, mwen te kapab kontinye travay," li te di VIL LA. "Kounye a, mwen gen eksperyans e mwen konnen sa m ap fè lè li rive dezenfekte tren an."

Repons 'akablan'
Dapre MTA, bidjè ajans lan jiska kòmansman ane 2024 retabli kèk rediksyon nan ane anvan yo, ansanm ak ogmante anplwaye yo.

Pòtpawòl Kayla Shults di, “MTA te antreprann efò san parèy pou dezenfekte machin ak estasyon tren yo chak jou pandan tout gwo pandemi an pou kenbe anplwaye yo ak pasaje yo an sekirite. "Otorite a ap itilize leson yo aprann yo pou asire nou itilize pi bon pratik nan efò netwayaj kontinyèl nou yo."

Ahern te di premye repons lan nan dènye afich travay ki pi pwòp yo te "akablan," ak plis pase 45,000 aplikan ki te mete nan ranpli yon pisin nan kay la nan travayè ki te fin itilize pandan pandemi an.

Li te di, pòs anndan kay yo kounye a "ap ranpli pi vit ke posib." Li te ajoute ke netwayaj kontra ki aplike yo ka gen yon pi bon chans pou yo rele yo tounen, menmsi yo legalman pa ka resevwa priyorite anbochaj.

"Li enpòtan pou kenbe operasyon an mache byen," Ahern te di. "Nou gen tout moun tounen nan travay."

Istwa sa a te pibliye orijinal [12 septanm 2022] pa Vil la".

Kite yon Reply

Adrès imèl ou pa pral dwe pibliye.